Na týchto obrazoch sú akékoľvek prírodné motívy, hlavne stromy, motýle, ryby a vtáčiky.